Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj

este organizata si functioneaza potrivit:

·         Legii nr.202 din 22 mai 2006;

·         Statutului A.N.O.F.M. aprobat prin H.G. nr. 1610/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

·         Regulamentului-cadru de organizare si functionare;

·         Legislatie

·         Legislatie ANOFM

·         Structuri organizatorice aprobata de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

·         Organigrama

·         COMPONENTA CONSILIULUI CONSULTATIV

 

Informare privind protectia datelor cu caracter personal

 

CONDUCEREA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SĂLAJ

 

                              Director Executiv                                               Ioan Ionel MUREŞAN

                              Director  Executiv Adjunct                              Alexandru-Dorin PURA  

                              Şef serviciu Buget                                             Mihai Octavian BREBAN

                              Şef serviciul AL Zalău                                      Cosmin Călin POP

 

            Agenda conducerii       

Raport privind activitatea de audit public intern 2015

 

PROGRAMUL DE ACTIUNI
al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei Munca Salaj consta in:
 

1.     Subventionarea programelor de formare profesionala organizate de agentii economici, pentru proprii salariati ;
  2. Acordarea serviciilor de preconcediere ;
  3. Acordarea serviciilor de informare si consiliere profesionala ;
  4. Acordarea serviciilor de mediere a muncii ;
  5. Organizarea programelor de formare profesionala;
  6. Acordarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;
  7. Acordarea de alocatii pentru incadrare inainte de expirarea somajului;
  8. Stimularea mobilitatii fortei de munca;
  9. Incadrarea absolventilor de invatamant ;
10. Incadrare someri peste 45 ani sau intretinatori unici de familie;
11. Incadrarea persoanelor cu handicap;
12. Incadrarea persoanelor care mai au 5 ani pana la varsta de pensionare;
13. Crearea de noi locuri de munca, prin creditarea IMM.

 

 

 ECONOMIE SOCIALĂ

In data de 23 iulie 2015, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 219 referitoare la Economia Sociala, avand drept scop declarat stimularea dezvoltarii unui model alternativ de incluziune sociala a grupurilor vulnerabile. Persoana responsabila in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj este doamnul Sārcă Romeo, tel.:0260616317,email: romeo.sarca@sj.anofm.ro.

ECONOMIA SOCIALĂ   1 2 3 4 5

Normele de aplicare a Legii Economiei Sociale

 

Raport an 2017

·         Legea Economiei Sociale nr.219/2015

·         Norme metodologice la lg.219/2015

·         Anexe norme metodologice