Legislaţie

Lista informaţiilor de interes public 

Funcţionarul public responsabil cu difuzarea informaţiilor publice Florica BREBAN inspector superior, Compartiment Resurse Umane,Salarizare,Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ, e-mail: florica.breban@sj.anofm.ro

  • Achiziţii publice